พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคารภ […]

๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนัก […]