ข่าวล่าสุด! หักค่าลดหย่อนท่องเที่ยวได้เพิ่มอีก 15,000 ในเดือนธันวาคม 59 นี้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้ เพิ่มเติมค่าลดหย่อนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว […]

ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีสนับสนุนการจ้างงาน “ผู้สูงอายุ”

            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 1. มาตรการให้สิทธิประโยชน์ท […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 71 เดือนพฤศจิกายน 2559            น้ำตาชนร่ำไห้ หลั่งทั่วแผ่นดิน น้อมส […]

การทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลที่ได้ประโยชน์ทางภาษี

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่เรียกได […]

อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักกฎหมายธรรมนิติ

ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ได้ให้เกียรติเย […]