จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนเมษายน 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 88 เมษายน 2561   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้มารวมคำนวณเ […]

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้เครื่อง EDC

การติดตั้งเครื่อง EDC ไม่ได้มีประโยชน์ในการรองรับความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด รวมถึงลดความเสี่ยงในกา […]

การทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลที่ได้ประโยชน์ทางภาษี

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่เรียกได […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนสิงหาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 68 เดือนสิงหาคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแส […]

ประเด็นร้อนอธิบดีกรมสรรพากรแก้กฎหมาย คุมเข้มเล็งเก็บอากรแสตมป์จากสัญญาเช่าและสัญญาจ้างทำของเพิ่ม*

พุทธิมา เกิดศิริ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   การแก้กฎหมายประเด็นร้อน ๆ  เรื่องอากรแสตมป์ คงจะกระทบถ […]

ผลทางภาษีในกรณีสินค้า/ทรัพย์สิน เสียหายจากอุทกภัย

มหาอุทกภัยในปีนี้ ได้ก่อความเสียหายต่อภาคธุรกิจของไทยอย่างมหาศาล บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ได้พยายามปกป้องกิจการจากอุทกภัยดังกล่าว ทั้งด้วยการป้องกันสารพัดวิธี การขนย้ายทรัพย์สินและสินค้าไปที่สูงหรือที่ปลอดภัย บางแห่งสามารถจัดการได้ทันท่วงที แต่บางแห่งก็ได้รับความเสียหาย เช่น กรณีน้ำเข้าท่วมรถถยนต์ที่ประกอบเสร็จ ซึ่งเป็นสินค้ารอการขายร่วม 200 คั

Newsletter Jan 2011

เรื่อง : • สรุปสิทธิประโยชน์ภาษีที่สำคัญซึ่งบุคคลธรรมดาไม่ควรพลาด • การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน • มาตรการภาษีช่วยเหลือคนพิการ • คำพิพากษาฎีกาที่ […]