ภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องใกล้ตัวผู้ขายสินค้าและให้บริการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องใกล้ตัวผู้ขายสินค้าและให้บริการ   เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในป […]

Tax Magazine Poll นักบัญชีขานรับนโยบาย Thailand 4.0

Tax Magazine Poll เผยผลสำรวจ นักบัญชีขานรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมก้าวสู่ระบบการเงินและบัญชีดิจิทัล เสนอรัฐยืดหยุ่นการตรวจสอบภาษีและอำนวยค […]

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ                    ในอดีตสมัยเมื่อผู้เขียนได้เริ่มศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าเมื่อหลายสิบปีก่อน […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 83 เดือนพฤศจิกายน 2560 กฎหมายใหม่ล่าสุด เพิ่มประเภทบริการที่ได้รับกา […]

ให้สิทธิ SMEs หักรายจ่ายค่า Software 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 647) พ.ศ. 2560 ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล SMEs (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน รายได้ไม่เกิน […]