สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยาย ในหัวข้อ “sexual harassment แค่แซวเล่นหรือคุกคาม”

     สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ.กรุงเทพดุ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 134 เดือนกันยายน 2565   กฎหมายใหม่ล่าสุด การมอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่ […]