• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยาย ในหัวข้อ “sexual harassment แค่แซวเล่นหรือคุกคาม”

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยาย ในหัวข้อ “sexual harassment แค่แซวเล่นหรือคุกคาม”

     สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ให้จัดบรรยายแก่พนักงานบริษัทในเครือฯ โดยระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “sexual harassment แค่แซวเล่นหรือคุกคาม” โดย คุณวันวิสา ศิลาทอง กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม Tele Health Center โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่