เปิดร่าง กม.ภาษีมรดก เก็บร้อยละ 10 ส่วนที่เกิน 50 ล้าน-จำคุก 2 ปี ปรับ 4 แสน ผู้หลีกเลี่ยง

เปิดเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก หลัง ครม. เห็นชอบ เสนอเข้า สนช. ให้เก็บร้อยละ 10 จากมูลค่ามรดกส่วนที่เกิน 50 ล้าน คาดโทษปรับ 5 แสน ผู้ไ […]

สัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาภาษีของธุรกิจขนส่งในระบบโลจิสติกส์ (Logistics)”

สํานักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาภาษีของธุรกิจขนส่งในระบบโลจิสติกส์ (Logistics)” ให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่ง ในวันอังคาร […]