บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : ความเห็นต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายกรัฐมนตรีสมัคร

ท่านอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีของท่านนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ?

อย่างไร จึงเรียกว่า กรรมการหรือผู้จัดการ มิได้รู้เห็นหรือยินยอมกับการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของนิติบุคคล ?

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์  รายงานว่า นายเอ็ดเวิร์ด เคลลี่ หุ้นส่วนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ ที่กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ ( บีเอสเอ )มอบหมายให้รับผิดชอบงานนี้ กล่าวว่า ผู้อำนวยการของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรของตัวเอง แม้จะไม่รู้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์