ถอดคำพิพากษาภาษี EP5 ฟ้องคดีภาษี

ถาม : บุคคลล้มละลายสามารถฟ้องคดีภาษีได้หรือไม่ ตอบ : บุคคลล้มละลายไม่สามารถฟ้องร้องคดีภาษีได้ เนื่องจากอำนาจฟ้องตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักทรั […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP4 เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถาม : ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธินำเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีในเดือนภาษีอื่นๆ ที่ไม่ใช่เดือนภาษีถัดไปได้หร […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมกราคม 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 126 เดือนมกราคม 2565 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา 10 ตรี แ […]

บริษัท Holding ไม่ต้องเสียภาษี (จริงหรือ?)

ในปัจจุบัน หลายบริษัทกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับรูปแบบธุรกิจที่ได้ดำเนินมาในอดีตให้ได้มาตรฐาน […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติไปสวัสดีปีใหม่และร่วมอวยพรให้คุณสามารถ พยัคฆ์อรุณ

วันนี้ (11 มกราคม 2565) คุณปฎิคม ฟองโหย คุณนพคุณ พุ่มทองตรู และคุณกำพล ชิรวานิช กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้นำกระเช้าข […]

ตอนที่ 1 ความเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ด้วยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เริ่มทำธุรกิจของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขายของออนไลน์เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อยู่ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 125 เดือนธันวาคม 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. กำหนดอำนาจอธิบดีกรมสรรพากรในการแลกเ […]