• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ธรรมนิติในข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมนานักกฎหมายและพนักงานของสำนักงาน เรื่อง “การดำเนินธุรกิจในยุคสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยมี คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และผู้ก่อตั้ง บิทอินเวสต์เม้นต์ ( Bit Investment ) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมนานักกฎหมายและพนักงานของสำนักงาน เรื่อง “การดำเนินธุรกิจในยุคสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยมี คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และผู้ก่อตั้ง บิทอินเวสต์เม้นต์ ( Bit Investment ) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดอบรมสัมนานักกฎหมายและพนักงาน เรื่อง “การดำเนินธุรกิจในยุคสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยมี คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และผู้ก่อตั้ง Bit Investment เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

การอบรมสัมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของนักกฎหมายและพนักงานของสำนักกฎหมายธรรมนิติ ในเรื่อง คริปโทเคอร์เรนซี : Cryptocurrency , Block Chain , บิทคอย : Bitcoin , สินทรัพย์ดิจิทัล : Digital Assets & โทเคนดิจิตอล : Token digital , การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอล และปัญหากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง


คุณพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ วิทยากรผู้บรรยาย
และสนทนากันเรื่องโครงการความร่วมมือต่างๆ ระหว่างสำนักกฎหมายธรรมนิติกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยในโอกาสต่อไป