สิทธิประโยชน์ทางภาษี เที่ยวทั่วไทย สุขใจทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เที่ยวทั่วไทย สุขใจทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง โดย ธนัชชา กิจสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร   สืบเนื่องจากรัฐบาลต้องการที่ […]

การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเช่าเครื่องบินเหมาลำ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเช่าเครื่องบินเหมาลำ นายธรดล จันทรศัพท์ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   ในอดีตธุรกิจสายการบินในประเทศไทยนั้น […]

รวมภาระภาษีที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต้องรู้

รวมภาระภาษีที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต้องรู้ สุวัชรีภรณ์ สีพลลา บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   โลกปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขันทางการค้า […]