สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก นพ.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ให้จัดบรรยายแก่บุคลากรทางการแพทย์ โร […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 146 เดือนกันยายน 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. หลักเกณฑ์และวิธีการในการแลกเปล […]

การจัดตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทย และประเด็นให้พิจารณา

การจัดตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทยนั้นสามารถเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของบริษัทใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นมา บทความนี้จ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี Ep.18 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ผู้ซื้อออกแทน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ขาย ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ ตอบ: ค […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.17 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับเงินสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และได้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออก จะมีความรับผิดทางภาษีหรือไม่ อ […]