Menu

ENG

Menu

มาตรการยกเว้นภาษีบ้านหลังแรก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ.25541  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่คนไทยผู้ซื้อ “บ้านสำเร็จรูปพร้อมที่ดิน” หรือ “ห้องชุดในอาคารชุด” ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก เรียกว่า “มาตรการยกเว้นภาษีบ้านหลังแรก”

เปิดร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน ฉบับผ่านครม. วันนี้

วันนี้ 4  มกราคม 2555  เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ
ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 ถนนอู่ทองใน นางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการใน
ตลาดทุน พ.ศ. ….

ชงรื้อระบบลดหย่อนภาษี 19 รายการ ไม่เป็นธรรม ชี้เอื้อเฉพาะ “คนรวย”

นายสมชัย สัจจพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างภาษีว่า
สศค.นำเสนอโครงร่างเบื้องต้นต่อนายธีระชัย ภูวนาถนรา นุบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว
แต่นายธีระชัยให้กลับไปศึกษาต่อในบางประเด็นร่วมกับกรมสรรพากร
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องค่าลดหย่อนที่มีมากถึง 19 รายการ
เพื่อให้

ด่วน ! พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ราชเทวี -ปทุมวัน สร้างทางพิเศษ สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ มีผลบังคับวันนี้ (เปิดดูแนวเวนคืน)

ผู้สื่อข่าว มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันนี้  ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔  มีผลบังคับใช้