ภาษีซื้อต้องห้าม แต่นำไปถือเป็นรายจ่ายได้ (ตอนที่ 2)

ตอนที่ 1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองไปแล้ว ว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามที่กฎหมายยอมให้ผู้ประกอบการนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ สำหรับตอนที่ 2 ผู้เขียนจะกล่าวต่อไปถึงภาษีซื้อต้องห้ามประเภทอื่นๆ บ้าง ซึ่งก็คือ ภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร  ดังนี้
1.  ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์

คดี 3G: ประโยชน์สาธารณะอยู่ที่ไหนและใครถ่วงความเจริญ? โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

คดีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 G:  ประโยชน์สาธารณะอยู่ที่ไหนและใครถ่วงความเจริญ? โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TD […]

ทีโอทีแบะท่าฟ้อง กสทฯ เรียก1.4 แสนล้าน

ทีโอที ฟ้อง กสทฯ ทวงคืนค่าเชื่อมต่อเลขหมาย 1.4 แสนล้านบาท 9 พ.ค.นี้ ด้านศาลปกครองนัดไต่สวนดีแทคร้อง กสทฯ ชะลอสัญญาให้บริการเอชเอสพีเอร่วมกลุ […]

ด่วน ! พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ประกาศใช้แล้ว จุดประกาย แสงสว่างที่ปลายถ้ำ

ผู้สื่อข่าว มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันที่ 10 พฤษภาคม  2554  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554    ทั้งนี้  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (8 มิถุนายน 2554)
 

สรรพสามิตเก็บภาษีเดือนเมษาฯ ได้กว่า 3.9 หมื่นล้าน เพิ่ม 20% รวม7 เดือนแรก 2.6 แสนล้าน เพิ่ม10%

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตในเดือนเมษายน 2554 ว่ากรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้รวม 39,505.60 ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเมษายน 2553 จำนวน 4,721.94 ล้านบาท หรือ 13.58 % (เดือนเมษายน 2553 จัดเก็บได้ 34,783.66 ล้านบาท) และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จำนวน 6,633.97 ล้านบาท หรือ 20.18 %

สรรพากรพร้อมไขข้อข้องใจภาษีตลอด24ชม.

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง วันนี้ (9 พ.ค.) นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร แ […]