สรรพากรพร้อมไขข้อข้องใจภาษีตลอด24ชม.

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (9 พ.ค.) นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
และนายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สร้างเครือข่าย–การเป็นหุ้นส่วน"
ระหว่าง ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และ
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร
(1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน
รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ
ห้องพระอุเทน 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร


นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายช่องทางและคุณภาพการให้บริการตอบปัญหาภาษีสรรพากรทางโทรศัพท์แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น กรมสรรพากร
โดย RD Call Center 1161 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111 )
ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชน สามารถเข้าถึงคำตอบและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการ และการคำนวณภาษีได้อีกทางหนึ่ง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1111 ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสอบถามมากขึ้น นอกเหนือจากที่กรมสรรพากรได้ให้บริการ RD Call Center 1161


"ความร่วมมือนี้จะช่วยขยายเวลาการให้บริการแก่ผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับสรรพากรจากเวลาปกติ ให้บริการ ถึงเวลา 18.00 น. ขยายออกไปเป็น 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรมสรรพากรได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีแก่เจ้าหน้าที่ของ GCC รวมทั้ง วิธีการสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบนระบบ Internet ซึ่งจะช่วยให้การบริการข้อมูลภาษีอากรเป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน เสมือนการให้บริการ ของกรมสรรพากร และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ