• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาภายในสำนักงานเพื่อให้ความรู้เรื่อง “ธุรกิจด้านกฎหมายและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567”

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาภายในสำนักงานเพื่อให้ความรู้เรื่อง “ธุรกิจด้านกฎหมายและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดการบรรยาย เรื่อง “ธุรกิจด้านกฎหมายและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567” โดยมี คุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การบรรยายครั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยายย่อยดังต่อไปนี้

  1. สถานการณ์เศรษฐกิจ
  2. ภูมิต้านทานทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง และความเรื้อรัง
  3. ปัจจัยภายนอกและความตั้งใจของรัฐ

 

ช่วงท้าย คุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรผู้บรรยาย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง