ด่วน!! หลักเกณฑ์ที่ธนาคารต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

ด่วน!! หลักเกณฑ์ที่ธนาคารต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร   สกาวบุญ คุณสุข บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   ตามที่กรมสรรพากรมีมาตรการใ […]

ประเด็นร้อนแรงสำหรับอสังหาริมทรัพย์ กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1

ประเด็นร้อนแรงสำหรับอสังหาริมทรัพย์กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 วรินทร สะรุโณ อชิรญาณ์ สุทธิสุนทรินทร์ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ […]

Update!!!… 5 ข้อต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกฎหมาย Transfer Pricing

  Update!!!… 5 ข้อต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกฎหมาย Transfer Pricing   เมษยา สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำ […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและคณะนักลงทุนรัสเซีย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายไพศาล พืชมงคล นายพิชัย  พืชมงคลและนายกิตติรัฐ ฦาชา ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสและนักกฎหมาย สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ ได้ร่ว […]

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR สำนักกฎหมายธรรมนิติ ปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประส […]