• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและคณะนักลงทุนรัสเซีย

สำนักกฎหมายธรรมนิติต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและคณะนักลงทุนรัสเซีย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายไพศาล พืชมงคล นายพิชัย  พืชมงคลและนายกิตติรัฐ ฦาชา ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสและนักกฎหมาย สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ ได้ร่วมกันต้อนรับและร่วมประชุมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย และคณะนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมไฮเทคจากประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนของทั้งสองประเทศ

บรรยากาศในการปรึกษาหารือเป็นไปด้วยมิตรภาพและความปีติยินดี  ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซียที่ยั่งยืนมายาวนาน   ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือ ถึงโครงการใหม่ ๆ ด้านการค้าและการลงทุนเพื่อร่วมมือกันต่อไปในอนาคตอันใกล้