กิจกรรมเพื่อสังคม CSR สำนักกฎหมายธรรมนิติ ปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประส […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรม CSR “มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์”

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและร่วมแบ่งปัน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ […]