• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรม CSR “มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์”

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรม CSR “มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์”

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและร่วมแบ่งปัน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562

 

 

ในปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการส่วนหนึ่งของการ “ให้” ได้นำสิ่งของมาร่วมบริจาคที่
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ อาทิเช่น หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน เครื่องนุ่งห่มต่างๆ หรือสิ่งอื่นๆ ที่ผู้ให้คิดเห็นว่าจะเป็นประโยชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-9906 คุณวัชระ
หรือ Inbox มาที่ Facebook Page: Dharmniti law office co.,ltd.

“ยิ่งให้ ยิ่งได้
จิตที่คิดจะให้ สบายกว่า จิตที่คิดจะเอา”
พุทธทาสภิกขุ

บทความที่เกี่ยวข้อง