สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก นพ.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ให้จัดบรรยายแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ไม่ได้รับ notice” โดย คุณวันวิสา ศิลาทอง กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และคุณสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ ทนายความคดีความรับผิดทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมและห้องพักแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่