ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

              วันนี้ผู้เขียนได้รับคำถามจากลูกความของผู้เขียนว่า  พนักงานในบริษัทเอกชนไปเป็นลูกหนี้  ในมูลหนี้บัตรเครดิตของบริษัทแห่งหนึ่ง ต่ […]

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ                    ในอดีตสมัยเมื่อผู้เขียนได้เริ่มศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าเมื่อหลายสิบปีก่อน […]

เครื่องหมายการค้าเสียง

เครื่องหมายการค้าเสียง   หากจะกล่าวถึงคำ ๆ ว่า “เครื่องหมายการค้าเสียง” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าใหม่ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายก […]