• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สัมมนาพิเศษให้แก่ลูกค้าในหัวข้อ “การวางแผนภาษีที่ผู้บริหารต้องรู้ และ Update กฎหมายภาษีใหม่ที่สำคัญต่อกิจการ”

สัมมนาพิเศษให้แก่ลูกค้าในหัวข้อ “การวางแผนภาษีที่ผู้บริหารต้องรู้ และ Update กฎหมายภาษีใหม่ที่สำคัญต่อกิจการ”

ด้วยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้เชิญลูกค้าของบริษัท เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทในโอกาสย้ายสำนักงานแห่งใหม่ และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวางแผนภาษีที่ผู้บริหารต้องรู้ และอัพเดดกฏหมายภาษีใหม่ที่สำคัญต่อกิจการ” ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โดยในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คุณนพคุณ พุ่มทองตรู รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้

 

คุณชัชวลี ไมตรี และคุณสุนทรี จุงเลียก ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาในวันที่2  และแนะนำการให้บริการด้านต่างๆของบริษัทในเครือธรรมนิติ