• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ก.ต. มีมติเอกฉันท์ตั้งนายวีระพล ตั้งสุวรรณเป็นประธานศาลฎีกา ตั้งนายศิริชัย วัฒนโยธินเป็นประธานศาลอุทธรณ์ตั้งแต่ 1 ตค.2558 เป็นต้นไป

ก.ต. มีมติเอกฉันท์ตั้งนายวีระพล ตั้งสุวรรณเป็นประธานศาลฎีกา ตั้งนายศิริชัย วัฒนโยธินเป็นประธานศาลอุทธรณ์ตั้งแต่ 1 ตค.2558 เป็นต้นไป

วันที่ 29 มิย. 2558 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 14/2558 ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรมชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. มีมีมติเอกฉันท์ตั้งนายวีระพล ตั้งสุวรรณ เป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 43 ตั้งแต่ 1 ตค.2558 เป็นต้นไป 

(ภาพจาก มติชน)

นอกจากนี้ ยังได้มติแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ ดังนี้ 

 แต่งตั้ง 1.นายชาติชาย อัครวิบูลย์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา 2.นางพฤษภา พนมยันตร์ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา 3.นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และ 4.นายวิรุฬห์ แสงเทียน ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ขึ้นเป็น รองประธานศาลฎีกา 

แต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกาที่มีอาวุโสลำดับที่ 5 ได้ขึ้นเป็น รองประธานศาลฎีกอาวุโสสูงสุดลำดับที่ 1 , นายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับที่ 6 ขึ้นเป็น รองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับที่ 2 ส่วนนายชาติชาย , นางพฤษภา , นายธนฤกษ์ และนายวิรุฬห์ เป็นรองประธานศาลฎีกา อาวุโสลำดับที่ 3-6 ตามลำดับ

แต่งตั้ง นายศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา ลำดับที่ 4 เป็น ประธานศาลอุทธรณ์ แต่งตั้ง นายเกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็น ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา , นายปริญญา ดีผดุง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็น ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา , นายโสภณ โรจน์อนนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา , นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็น ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา , นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็น ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา และนายพิศล พิรุณ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็น ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา

โดยการแต่งตั้งโยกย้ายและสับเปลี่ยนตำแหน่งทั้งหมดดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

 

ที่มา คมชัดลึก