ครม. ต่ออายุลด VAT อีก 1 ปี

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ว่า ครม.อนุมัติให้ขยายเวลาคงอัตราภาษีมูลค่า (VAT) ไว้ที่ 7% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558-30 ก.ย.2559

ที่มา : โพสต์ทูเดย์