ครม. ต่ออายุลด VAT อีก 1 ปี

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ว่า ครม.อนุมัติให้ขยายเวลา […]