• ธรรมนิติ
 • /
 • ข่าว
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนา Twitter Power Marketing 27 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 น.- 16.30 น.ที่รร.เมโทรพอยท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนา Twitter Power Marketing 27 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 น.- 16.30 น.ที่รร.เมโทรพอยท์

งานสัมมนา Twitter Power Marketing (Workshop)

  วัตถุประสงค์

 1. ทำความรู้จักคุณสมบัติและความสามารถของ Twitter เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
 2. แนะนำ Twitter เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
 3. แนะนำเทคนิคและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ บุคลากรในองค์กรผ่าน Twitter
 4. รับฟัง และแลกเปลียนประสบการณ์ จาก ผู้ที่มีประสบการณ Twitter ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  วิทยากร
mktmag@mktmag
คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
นักบรรยายชื่อดัง,พิธีกร,นักจัดรายการวิทยุ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
นักจัดรายการ Business Connection FM 96.5
sresuda@sresuda
คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ์
ผู้สื่อข่าวอาวุโส และ ผู้ดำเนินรายการวิทยุด้านเทคโนโลยี
iwhale@iwhale
คุณปรเมศวร์ มินศิริ
ผู้บริหาร Kapook.com
modeling22@modeling22
คุณธนาสุทธิ์ วุฒิวิชัย 
กรรมการผู้ัจัดการ Modeling 22 มี Follwers กว่า 4 หมื่นคน
(อยู่ระหว่างการตอบรับ)
macroart@macroart
คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
ผู้แต่งหนังสือ รวมฮิต Twitter
orapak@orapak
คุณอรภัค  สุวรรณภักดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
sugree@sugree
คุณสุกรี พัฒนภิรมณ์
ผู้ปลุกกระแส Twitter ในประเทศไทย
http://twitter.com/tri333@tri333
ชีพธรรม คำวิเศษณ์
นักจัดรายการวิทยุ และผู้แต่งหนังสือ Everyone Can Study
kengdotcom@kengdotcom
คุณกติกา สายเสนีย์ 
เก่งดอทคอม
thaifranchise@thaifranchise
คุณชัยยุทธ วชิรโรจน์ไพศาล
กรรมการผู้จัดการ ไทยแฟรนไชส์เซ็นต์
nuisaran@nuisaran
คุณศรัณย์ ยุวรรณะ
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาออนไลน์
Playgound@nattachai
คุณณัฐชัย อึ้งศรีวงศ์
ผู้บริหารและพัฒนา Playground

สถานที่และวันเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2552 เวลา 9.00 น.- 16.30 น.
สถานที่ โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงค์คอก รามคำแหง ซอย 81 (ทางลัด ลาดพร้าว 130)

www.metropointbangkok.com


MetroPoint

มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi-Fi Internet) ฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา


กำหนดการและหัวข้อการสัมมนา
08.30-09.00ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
09.00-09.30Twitter 101 แนะนำการใช้ Twitter เบื้องต้น คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
09.30- 10.00Evangelist Twitter ผู้จุดกระแส Twitter คุณสุกรี  พัฒนภิรมย์
10.00-10.30ทิศทาง Twitter ในประเทศไทย และวงการโฆษณา คุณกติกา สายเสนีย์ (เก่งดอทคอม)
10.30-10.45พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -11.15วิเคราะห์ Twitter กับ กลยุทธ์การเมือง อรภัค สุวรรณภักดี
11.15-11.45

Twitter กับการศึกษา MBA ผ่าน Harvard Business School ด้วยตนเอง
คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์

11.45-12.00

ถามตอบปัญหาในช่วงเช้า

12.00-13.00รับประทานอาหารกลางวัน (Buffet Lunch รวมอยู่ในค่าสัมมนาแล้ว)
13.15-14.30Twitter Power Marketing

คุณปรเมศวร์ มินศิริ
ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์
คุณ ธนาสุทธิ์ วุฒิวิชัย Modelling 22 มี Follwers มีที่สุดในประเทศไทย
ดำเนินรายการ คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ์ และ คุณพันฑิต สิระภพธาดา

14.30-15.00Twitter on Mobile Social Media คุณณัฐชัย อึ้งศรีวงศ์
15.00 -15.15พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-15.45Twitter กับ CRM คุณชัยยุทธ วชิรโรจน์ไพศาล
15.45-16.15Viral Marketing on Twitter คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
16.15-16.30ถามตอบปัญหา

วิธีการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 1,900 บาท + Vat 7% รวมเป็น 2,033 บาท
พิเศษ Early Bird ลงทะเีบียนก่อน ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เพียงท่านละ 1,700 บาท + Vat7% รวมเป็น 1,819 บาท
ค่าลงทะเบียนนี้ รวม เอกสารประกอบการสัมมนา อาหารว่าง และ อาหารกลางวันแบบ Buffet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
กรณีชำระแบบบุคคลธรรมดา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบัญชี 02 260 7300 ext 11

สำคัญ
เมื่อท่านชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่
โทรสารหมายเลข 02-260-7303 โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล
และเบอร์ติดต่อกลับของท่านมาพร้อมกันด้วย (สามารถ scan และส่งทาง e-mail
ได้ที่ support@hosting.co.th)
หากท่านส่งหลักฐานมาแล้วและไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเีบี
ยนภายใน 1 วันทำการ สามารถโทรติดต่อได้ที่ 02-260-7300 ต่อ 11

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง
  ติดต่อ คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ โทร 087-676-0849
  หรือ

  บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร 02-260-7300 ต่อ 11

สำหรับ
ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจากต่างจังหวัดสามารถพักที่ MetroPoint Bangkok Hotel
ได้ในราคาพิเศษ สำรองห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-377-0999

ที่มา metropointbangkok.com

บทความที่เกี่ยวข้อง