ปฐมนิเทศพนักงาน ประจำปี 2559

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดปฐมนิเทศพนักงาน ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559เวลา 9.00-14.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด โดยมีนายไพศาล พืชมงคล กรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวประวัติความเป็นมาและวิถีธรรมนิติ


นาย นราธิป เทพานนท์ ที่ปรึกษา ได้กล่าวในเรื่องทัศนคติ และการทำงานในวิชาชีพกฎหมาย

ต่อจากนั้น นายพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหาร ได้กล่าวในเรื่องโครงสร้างและทิศทางขององค์กร