• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติเผยแพร่ร่างสุดท้ายของสัญญาอนุญาต THAI-CCL 5 ฉบับที่เหลือ

สำนักกฎหมายธรรมนิติเผยแพร่ร่างสุดท้ายของสัญญาอนุญาต THAI-CCL 5 ฉบับที่เหลือ

ตามที่ สำนักกฎหมายธรรมนิติ (DLO) ในฐานะผู้รับผิดชอบทางกฎหมายของโครงการ Thai Creative Commons Project ได้เผยแพร่ร่างสุดท้ายของสัญญาอนุญาต แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน ๓.๐ (BY-NC-SA) ซึ่งเป็นสัญญาหลักของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 6 ฉบับ (6 Creative Commons Licenses) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 ตาม ข่าวเดิม

บัดนี้สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้เผยแพร่ร่างสุดท้ายของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ที่เหลืออีก 5 ฉบับปรากฎตามลิงก์ด้านล่างนี้

  1. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ของไทยแบบแสดงที่มา 3.0 (by_thai) และ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (by)
  2. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ของไทยแบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 (by_nc_thai) และ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (by_nc)
  3. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ของไทยแบบแสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 (by_nd_thai) และ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (by_nd)
  4. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ของไทยแบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 (by_nc_nd_thai) และ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (by_nc_nd)
  5. สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ของไทยแบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 (by_sa_thai) และ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (by_sa)


000000000000000000000000000000