เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

เอกสารวิชาการทางบัญชีในรูปแบบของแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โจทย […]

ข่าว โดย

SHARE

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi Lawyers and Consultants

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 11.30 น. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhum […]

ข่าว โดย

SHARE

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “ความสุขในการทำงานและการจัดการความเครียด”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุง […]

ข่าว โดย

SHARE

ว่าด้วยเรื่องของตู้ (แบ่ง) ปัน (ความ) สุข ในสำนักกฎหมายธรรมนิติ (สำนักงานฯ)

โดย คุณสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ คุณวรินทร สะรุโณ และคุณพราว พืชมงคล เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา ตู้ปันสุขได้เกิดขึ้นจากไอเดียของประช […]

บทความอื่นๆ โดย

SHARE

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, Live Exchange”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 คุณชลาพันธ์ เจนงามกุล กรรมการบริหารสำนักกฎหมายธุรกิจ และคุณกิตติรัฐ ฦๅชา กรรมการบริหารสำนักกฎหมายภาษี บริษัท สำนัก […]

ข่าว โดย

SHARE

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ.กรุงเทพดุสิตเว […]

ธรรมนิติในข่าว โดย

SHARE

เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

เอกสารวิชาการทางบัญชีในรูปแบบของแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โจทย […]

ข่าว โดย

SHARE

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi Lawyers and Consultants

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 11.30 น. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhum […]

ข่าว โดย

SHARE

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “ความสุขในการทำงานและการจัดการความเครียด”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุง […]

ข่าว โดย

SHARE

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, Live Exchange”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 คุณชลาพันธ์ เจนงามกุล กรรมการบริหารสำนักกฎหมายธุรกิจ และคุณกิตติรัฐ ฦๅชา กรรมการบริหารสำนักกฎหมายภาษี บริษัท สำนัก […]

ข่าว โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษี EP7 อากรแสตมป์

ถาม : สัญญากู้ยืมเงินไม่ปิดอากรแสตมป์ หรือปิดอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ขีดฆ่า จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้จำเลยรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษี EP6 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อต้องห้าม

ถาม : การประกอบกิจการขนส่งสินค้าในและนอกราชอาณาจักรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร และภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้านอกราชอาณ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษี EP5 ฟ้องคดีภาษี

ถาม : บุคคลล้มละลายสามารถฟ้องคดีภาษีได้หรือไม่ ตอบ : บุคคลล้มละลายไม่สามารถฟ้องร้องคดีภาษีได้ เนื่องจากอำนาจฟ้องตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักทรั […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษี EP4 เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถาม : ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธินำเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีในเดือนภาษีอื่นๆ ที่ไม่ใช่เดือนภาษีถัดไปได้หร […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

พินัยกรรม

ในช่วงชีวิตที่อะไรๆ ไปเป็นไปตามที่ใจหวัง และคาดการณ์วางแผนชีวิตได้ยากเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถเตรียมการเผื […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

ผู้จัดการมรดก (บุคคลผู้เสียสละและมักจะต้องรับความเสี่ยง)

ผู้อ่านเคยประสบปัญหาหลังจากสมาชิกครอบครัวเสียชีวิต เช่น การไปเบิกถอนเงินหรือไปดำเนินการโอนที่ดินแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องมีคำสั่งศาลมาแสดงก […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

ประเด็นน่าสนใจของ กฎหมาย E-Service มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2564

ประเด็นน่าสนใจ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการต่างประเทศ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2564

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

การเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัทจำกัดในประเทศไทย

ในบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจำนวนมากในประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในเรื่องนี้ เป็นที่น่าเสียใจที่บาง […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

ธุรกิจต่างด้าวต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ธุรกิจต่างด้าวต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย “บริษัทเอ เป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่น และมีการจำหน่ายส […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 4)

5.3  โครงสร้างที่สำคัญของสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) 5.3.1  คู่สัญญาในสัญญาร่วมลงทุน (Parties in JV Agreement) –   คู่สัญ […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 3)

5.  โครงสร้างและข้อพึงพิจารณาของสัญญา Joint Venture (Unincorporated Joint Venture) และ Consortium 5.1    บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Und […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 2)

4.   ความแตกต่างระหว่าง Joint Venture และ Consortium 4.1    สถานะทางกฎหมาย  Consortium ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

บริษัท Holding ไม่ต้องเสียภาษี (จริงหรือ?)

ในปัจจุบัน หลายบริษัทกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับรูปแบบธุรกิจที่ได้ดำเนินมาในอดีตให้ได้มาตรฐาน […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

ตอนที่ 1 ความเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ด้วยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เริ่มทำธุรกิจของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขายของออนไลน์เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อยู่ […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

เมื่อต้องปิดกิจการและต้องให้ลูกจ้างออกจากงาน ต้องหักภาษีอย่างไร

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดส่งผลทำให้เศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอยลงทุกวัน และผู้ประกอบกิจการหลายรายต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

Update หลักเกณฑ์ใหม่ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นต้นไป

ในยุคปัจจุบันที่ลักษณะการดำเนินธุรกิจของกิจการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ทำให้หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่บังคับใช […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

ว่าด้วยเรื่องของตู้ (แบ่ง) ปัน (ความ) สุข ในสำนักกฎหมายธรรมนิติ (สำนักงานฯ)

โดย คุณสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ คุณวรินทร สะรุโณ และคุณพราว พืชมงคล เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา ตู้ปันสุขได้เกิดขึ้นจากไอเดียของประช […]

บทความอื่นๆ โดย

SHARE

ข่าวเผยแพร่