Menu

ENG

Menu

อบรมในหัวข้อเทคนิคการขายและการให้บริการงานกฎหมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นรู […]

ข่าว โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายนและตุลาคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 104 เดือนกันยายนและตุลาคม 2562 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงิน […]

ข่าว โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนสิงหาคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 103 เดือนสิงหาคม 2562 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหร […]

ข่าว โดย

SHARE

เลขานุการเอกจากฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลีย ให้เกียรติเข้าเยี่ยม บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ผู้บริหารระดับสูงของทางธรรมนิติ ได้แก่ คุณไพศาล พืชมงคล (ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บมจ. ธรร […]

ข่าว โดย

SHARE

ธรรมนิติร่วมงานสัมมนาบัญชี ภาษี และกฎหมายธุรกิจ “K SME Accounting & Tax Day”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ธรรมนิติได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทย ร่วมงาน “K SME Accounting & Tax Day” งานสัมมนาด้านบัญชี แ […]

ข่าว โดย

SHARE

ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ครบรอบ 93 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจาร […]

ข่าว โดย

SHARE

อบรมในหัวข้อเทคนิคการขายและการให้บริการงานกฎหมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นรู […]

ข่าว โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายนและตุลาคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 104 เดือนกันยายนและตุลาคม 2562 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงิน […]

ข่าว โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนสิงหาคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 103 เดือนสิงหาคม 2562 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหร […]

ข่าว โดย

SHARE

เลขานุการเอกจากฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลีย ให้เกียรติเข้าเยี่ยม บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ผู้บริหารระดับสูงของทางธรรมนิติ ได้แก่ คุณไพศาล พืชมงคล (ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บมจ. ธรร […]

ข่าว โดย

SHARE

กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างสามารถยกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีได้

กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างสามารถยกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7429/2560 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแ […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

สมรักษ์ คำสิงห์ นักมวยประวัติศาสตร์ ล้มละลายแล้วจริงหรือ?

นางสาวพุธระพี วงศ์สิทธิภัทร์ ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด Email: phutrapeew@dlo.co.th กลายเป็นประเด็นใหญ่ในกระแสสังคมเมื่อศาลมี […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

เราจะทำเช่นไรหากตกอยู่ในภยันตรายอันเกิดจากสัตว์

นางสาวณัฐพร พูลโภคา ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด Email : nattapornp@dlo.co.th เราจะทำเช่นไรหากตกอยู่ในภยันตรายอันเกิดจากสัตว์   […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

              วันนี้ผู้เขียนได้รับคำถามจากลูกความของผู้เขียนว่า  พนักงานในบริษัทเอกชนไปเป็นลูกหนี้  ในมูลหนี้บัตรเครดิตของบริษัทแห่งหนึ่ง ต่ […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 4)

5.3  โครงสร้างที่สำคัญของสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) 5.3.1  คู่สัญญาในสัญญาร่วมลงทุน (Parties in JV Agreement) –   คู่สัญ […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 3)

5.  โครงสร้างและข้อพึงพิจารณาของสัญญา Joint Venture (Unincorporated Joint Venture) และ Consortium 5.1    บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Und […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 2)

4.   ความแตกต่างระหว่าง Joint Venture และ Consortium 4.1    สถานะทางกฎหมาย  Consortium ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 1)

การประกอบธุรกิจในโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่(Infrastructure Project) เช่น การสร้างถนน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำ สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ห […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ ตอนที่ 1 กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเป็นพนักงานประจำของบริษัทไทย

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตอนที่ 1 กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเป็นพนักงานประจำของบริษัทไทย                ปัจจุบันมีชาวต่างชาต […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

เตรียมพร้อมรับมือพ.ร.บ. Transfer Pricing คาด บังคับใช้จริงปีหน้า

นางสาวเรณุกา ทองไพรวรรณบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   เตรียมพร้อมรับมือพ.ร.บ. Transfer Pricing คาด บังคับใช้จริงปีหน้า   &nbsp […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

พนักงานได้รางวัลจากบริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่

พนักงานได้รางวัลจากบริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่   เมษยา  สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในป […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

โค้งสุดท้าย สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีสำหรับการโอนทรัพย์สินเพื่อเป็นหุ้นของบริษัทจัดตั้งใหม่!!!

ธนินท์รัฐ เหลืองถาวรพจน์ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                 ตามที่รัฐได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560 เพื่อส่ง […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE