• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 กรณีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 กรณีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา

8 กรกฎาคม 2551 นายไพฑูรย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแถลงว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก  8 ต่อ 1 วินิจฉัยว่าแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาที่สนับสนุนให้กัมพูชาเสนอจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมาเห็นชอบให้รมว.ต่างประเทศไปลงนามนั้น เป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรคสองซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

 

ที่มากรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม  คำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ เรื่อง คำแถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชาฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นหนังสือสัญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 หรือไม่