ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 กรณีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา

8 กรกฎาคม 2551 นายไพฑูรย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแถลงว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก  8 ต่อ 1 วินิจฉัยว่าแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาที่สนับสนุนให้กัมพูชาเสนอจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร