จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมกราคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   กาลผันวันล่วงลับตราบจบปี        มุ่งทำดีมีจิตตั้งกุศลมั่น              ผ่านปีเก่าชี […]

มาแล้ว!!! ช็อปช่วยชาติ หักลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท

กฎกระทรวงฉบับที่ 341 (พ.ศ.2561) กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.2561 –  16 ม.ค.2562 ได้รับ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 93 กันยายน 2561   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการข […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 91 กรกฎาคม 2561 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. หลักเกณฑ์การยื่นขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมู […]

พนักงานได้รางวัลจากบริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่

พนักงานได้รางวัลจากบริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่   เมษยา  สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในป […]