บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561

ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมทำกิจกรรมปลูกปะการัง ที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม  และชมความงามบนเกาะ

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเเละพนักงานทุกคนในองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง