• ธรรมนิติ
 • /
 • ข่าว
 • /
 • ข่าวเผยแพร่
 • /
 • การสัมมนาพิเศษ “ประเด็นร้อนภาษี 6 เดือนแรกของปี 2566″ และ ” 5 ประเด็นใหญ่เริ่มต้นปีกับสิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ”

การสัมมนาพิเศษ “ประเด็นร้อนภาษี 6 เดือนแรกของปี 2566″ และ ” 5 ประเด็นใหญ่เริ่มต้นปีกับสิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ”

การสัมมนาพิเศษ “ประเด็นร้อนภาษี 6 เดือนแรกของปี 2566″ และ ” 5 ประเด็นใหญ่เริ่มต้นปีกับสิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 และ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งวิทยากร คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด และ อาจารย์คํานึง สาริสระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้บรรยาย รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

หัวข้อสัมมนา “ประเด็นร้อนภาษี 6 เดือนแรกของปี 2566”

 1. 6 เดือนแรกกับประเด็นทางภาษีที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
 2. ประเด็นภาษีจากการปิดบัญชีที่ต้องระวัง
 3. จุดที่ต้องการตรวจสอบก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
 4. การตรวจสอบภาษีจากงบการเงินของเจ้าหน้าที่สรรพากร
 5. แทคนิคการจอคืนภาษีเพื่อประโยชน์ของกิจการ

หัวข้อสัมมนา ” 5 ประเด็นใหญ่เริ่มต้นปีกับสิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ”

 1. Update หลังเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการยื่นงบการเงินปี 2566
 2. ข้อควรระวังในการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
 3. เทคนิคการสอบทานงบการเงินก่อนนำส่ง
 4. รายการทางบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเริ่มรอบบัญชีใหม่
 5. 21 ความเสี่ยงสำคัญจากข้อมูลในงบการเงินที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง