• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • หลักเกณฑ์ใหม่! การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายค่าเช่าลีสซิ่ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ใหม่! การหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายค่าเช่าลีสซิ่ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป