Menu

ENG

Menu

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เกียรติเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการรับนักศึกษาเข […]

พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคารภ […]

๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนัก […]

กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างสามารถยกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีได้

กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างสามารถยกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7429/2560 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแ […]

เตรียมพร้อมรับมือพ.ร.บ. Transfer Pricing คาด บังคับใช้จริงปีหน้า

นางสาวเรณุกา ทองไพรวรรณบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   เตรียมพร้อมรับมือพ.ร.บ. Transfer Pricing คาด บังคับใช้จริงปีหน้า   &nbsp […]

เตรียมพร้อมรับมือ Transfer Pricing

ถึงเวลาเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายใหม่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน คว […]