• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • คุณหลิวเทา ล่าม ผู้แปลและผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มีประสบการณ์ ได้มาเยี่ยมชมและร่วมงานกับสำนักกฎหมายธรรมนิติ โดยมีผู้แทนสำนักกฎหมายธรรมนิติให้การต้อนรับ

คุณหลิวเทา ล่าม ผู้แปลและผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มีประสบการณ์ ได้มาเยี่ยมชมและร่วมงานกับสำนักกฎหมายธรรมนิติ โดยมีผู้แทนสำนักกฎหมายธรรมนิติให้การต้อนรับ

คุณหลิวเทาเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) เป็นบัณฑิตชาวจีน ที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในแวดวงคนจีนที่มาลงทุนและค้าขายกับคนไทย เขาเคยทำงานเป็นล่าม ผู้แปลเอกสารและเป็นครูสอนภาษาจีนมายาวนาน วันนี้ คุณหลิวได้มาเยี่ยมชมและร่วมงานกับสำนักกฎหมายธรรมนิติ โดยมีผู้แทนของสำนักกฎหมายธรรมนิติให้การต้อนรับ

คุณหลิวเทา (คนกลาง) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (คนขวา)
และคุณพิชัย พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (คนซ้าย)