• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมนาภายในสำนักงานเพื่อให้ความรู้เรื่อง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ไอที ธุรกิจและสังคมไทยต่อธุรกิจกฎหมายและการทำงานกฎหมาย

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมนาภายในสำนักงานเพื่อให้ความรู้เรื่อง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ไอที ธุรกิจและสังคมไทยต่อธุรกิจกฎหมายและการทำงานกฎหมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดอบรมสัมนาเรื่อง “ธุรกิจกฎหมายกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2565” โดยมีคุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นผู้บรรยาย

การอบรมสัมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่อง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ไอที ธุรกิจและสังคมไทยในปี 2565 และผลกระทบต่อธุรกิจกฎหมายและงานกฎหมายในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขธุรกิจกฎหมายและการทำงานของนักกฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คุณปฎิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ให้เกียรติมอบของที่ระลึก