• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติได้รับเกียรติบรรยายกฎหมายแรงงานและแชร์ประสบการณ์แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สำนักกฎหมายธรรมนิติได้รับเกียรติบรรยายกฎหมายแรงงานและแชร์ประสบการณ์แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คุณกิตติรัฐ ฦๅชา นักกฎหมาย สำนักภาษี สำนักกฎหมายธรรมนิติ มีโอกาสได้บรรยายกฎหมายแรงงานในวันปิดภาคการศึกษา รวมถึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแชร์ประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในหัวข้อ “Labor Law กับแรงงานรุ่นใหม่”

ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สามารถ วราดิศัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และอาจารย์ธนา มณีพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่เข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนในคราวนี้ด้วย