จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 67 เดือนกรกฎาคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรถยนต์ต้น […]

ครม.เห็นชอบลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อซื้อสินค้า OTOP

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) และอนุมัติร่างกฎกระท […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

         ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ บร […]