• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

         ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่
บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่สนับสนุนการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เป็นเวลา ๑๕ ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง