ลดภาษีเงินได้ให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก)

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นเขตเศรษฐกิ […]

สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่ม 1.5 เท่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกไปอีก […]

หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ใหม่ล่าสุด!

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 กรมสรรพากรออกระเบียบดังกล่าวข […]

ประเด็นร้อน !!! แก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สิน New Start-Up

ประเด็นร้อนๆ ขณะนี้คงหนีไม่พ้นกรณีการแก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สินของธุรกิจ New Start-Up* อธิบดีกรมสรรพากรแก้ไขหลักเกณฑ์การโอนทรัพยสินที่ใช้ […]

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “วางแผนดี จ่ายภาษีน้อยลง” จัดโดยธนาคารกสิกรไทย

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารกสิกรไทยเป็นวิทยากรในหัวข้อ “วางแผนดี จ่ายภ […]

รายจ่าย 2 เท่า ช่วยบริษัทลดภาษี!!!

    สนใจใช้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ในการให้คำแนะนำ  เพื่อให้ท่านใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง ประหยัดภาษี และไม่เสี่ยง […]

Update ! ตั้ง New Start –Up สิทธิประโยชน์เกินคุ้ม !

สนใจใช้บริการที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจัดตั้งธุรกิจ New Start-Up ได้อย่างถูกต้อง และไม่ต้องกังวลกับการถูกประเม […]

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง “SMEs Tax Management” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ในวันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บรรยายต […]

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญร่วมเสวนาเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายที่แก้ไขใหม่” จัดโดยศาลภาษีอากรกลาง

ในวันนี้ (3 พฤษภาคม 2560) คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญจากศาลภาษีอากรกลางให้ไปร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่ว […]

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคา […]