กฎหมายใหม่แก้ไขหลักเกณฑ์การยื่น ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.2 ก และ ภ.ง.ด.53 ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)ติดตามรายละเอียดได้จาก:  http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newl […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 56 เดือนกรกฎาคม 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิทธิลดภาษีเขตพัฒน […]