ด่วน ! พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ราชเทวี -ปทุมวัน สร้างทางพิเศษ สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ มีผลบังคับวันนี้ (เปิดดูแนวเวนคืน)

ผู้สื่อข่าว มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันนี้  ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔  มีผลบังคับใช้