สิทธิส่วนบุคคล บนโลกเสมือน

ด้วยคุณสมบัติของ "อินเตอร์เนต" หรือ "โลกเสมือน"
ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้รวดเร็ว สะดวกสบาย
ในราคาเป็นกันเอง อินเตอร์เนตจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตได้ไม่ยากนัก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยตัวเลขคนตกงาน เดือนม.ค. 8.8 แสนคน

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า ได้สำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือน ม.ค.
2552 พบว่า มีผู้ว่างงาน  8.8 แสนคนหรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 2.4
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือน ม.ค. 2551 มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.5
แสนคน (จาก 6.3 แสนคน เป็น 8.8 แสนคน)
หรือมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

มติปปช.-อสส.ฟ้องวัฒนา เมืองสุข ทุจริตบ้านเอื้ออาทร

นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษก แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) ได้ส่งสำนวนการตรวจสอบไต่สวน ไปให้อัยการสูงสุด ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สคบ.เล็งเอาผิดขายสินค้า-บริการผ่านมือถือ

นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.)  เปิดเผยว่าสคบ.เตือน ผู้ประกอบการที่เสนอขายสินค้าบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่า มีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์เป็นสมบัติส่วนบุคคล

ศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องของนักวิชาการ ระงับการย้ายการบินไทยจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิ สหภาพฯและคณะกรรมาธิการฯ ก็ค้าน

นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ เปิดเผยว่า การยื่นฟ้องครั้งนี้ เป็นการฟ้องในฐานะที่ตนเป็นประชาชนที่เสียสิทธิ์ ได้รับความเดือดร้อน หากมีการย้ายสนามบินจากดอนเมืองไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพราะการย้ายสนามบินดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิ์ประชาชน โดยได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา และศาลประทับรับฟ้องแล้ว