สคบ.เล็งเอาผิดขายสินค้า-บริการผ่านมือถือ

นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.)  เปิดเผยว่าสคบ.เตือน ผู้ประกอบการที่เสนอขายสินค้าบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่า มีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์เป็นสมบัติส่วนบุคคล

ที่ผ่านมา สคบ.ได้ รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากว่า ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะการ สร้างความรำคาญ จากกลุ่มบุคคลที่เสนอขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งประกันชีวิต ประกันภัย รวมถึงการเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยอ้างว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลพิเศษหรือส่วนลดราคา

"โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ ประกันชีวิต บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการต่าง ๆ  ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพราะถือว่าผิดกฎหมายแพ่งและพาณิช"

คาดว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้ซื้อข้อมูลจากบรรดาธุรกิจที่ประชาชนเคยทำธุรกรรมด้วย โดยที่ประชาชนไม่ได้ให้ความยินยอม ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพราะหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลถือว่ามีความผิดฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ดังนั้น ประชาชนที่ไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ควรระบุด้วยว่าไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นด้วย

“ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องการขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์กันมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี แม้จะไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนในทันที แต่ถือว่าเป็นการสร้างความรำคาญเจ้าของโทรศัพท์ เพราะอาจเป็นการรบกวนเวลา

จึงต้องการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของธุรกิจและผู้ที่เสนอขายสินค้าและบริการดังกล่าวว่า เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ยินยอม หากละเมิดต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งผู้ซื้อข้อมูลและขายข้อมูล ส่วนผู้บริโภคเองก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ ป้องกันตัวเองด้วย”เลขาธิการ คคบ. กล่าว

ที่มากรุงเทพธุรกิจ