มติปปช.-อสส.ฟ้องวัฒนา เมืองสุข ทุจริตบ้านเอื้ออาทร

นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษก แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) ได้ส่งสำนวนการตรวจสอบไต่สวน ไปให้อัยการสูงสุด ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เรื่องกล่าวหา นายวัฒนา เมืองสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กับพวก กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ต่อมา คตส.ได้ส่งมอบสำนวนและเรื่องต่าง ๆ มาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

นายกล้านรงค์ กล่าวว่า ปรากฏว่า เรื่องนี้อัยการสูงสุดมีความเห็นว่า สำนวนการตรวจสอบไต่สวนดังกล่าว ยังมีข้อไม่สมบูรณ์พอที่จะฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ มายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมตั้งคณะทำงานผู้แทนฝ่ายอัยการสูงสุด จำนวน 10 คน มาให้พิจารณา

ซึ่ง ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ตั้งคณะทำงานผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการ ปปช. โดยมีนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. และ น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิรวม 10 คน เป็นคณะทำงาน เพื่อให้คณะทำงานของทั้งสองฝ่าย ร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์

นายกล้านรงค์ กล่าวว่า บัดนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับรายงานว่า คณะทำงานร่วมระหว่างผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการ ป.ป.ช. และฝ่ายอัยการสูงสุด ได้ดำเนินการพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตาม พรบ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 11 ต่อไปแล้ว

ที่มากรุงเทพธุรกิจ