ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีภาษี

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  3. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอที ในองค์กรได้
  4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี หรือสำนักงานบัญชี หรือทำบัญชีบริษัท หรือมีความรู้ความสามารถในด้านภาษี การตรวจสอบภาษี การกรอกแบบภาษี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ