ตำแหน่งที่ปรึกษาภาษีอากร และหรือทนายความภาษีอากร

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ขึ้นไป
  3. มีใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ
  4. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอที ในองค์กรได้
  5. มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  6. หากมีความสามารถด้านภาษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ